ذکر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خواص اذکار

هزار و یک اثر ذکری شگفت انگیز 

ذکر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم

1. دفع بلا و رفع غم و غصه

امام صادق (ع ) فرمودند: کسى که در هر روز

صد بار بگوید لا حول و لا قوة الا بالله خداوند

هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترین

آنها غم و غصه است 1

2.تأخیر زمان مرگ

امام صادق (ع ) فرمودند: آن کس که هزار بار

بگوید لا حول و لا قوة الا بالله خداى تعالى حج

خانه اش را روزى اش خواهد نمود و اگر مرگش

نزدیک باشد، خدا آن را به تأخیر خواهد انداخت

تا حج را روزى اش ‍ سازد.2

3.ذکر سر بریده امام حسین (ع )

در دمشق شنیده شد که سر مطهر امام

حسین (ع ) مى گوید: لا حول و لا قوة الا

بالله .3


4.گنجى از بهشت

رسول خدا (ص ) فرمود: بسیار «لا حول و لا قوة

الا بالله» بگویید که آن از گنج هاى بهشت

است .4

5.دور شدن هفتاد بلا

راوى مى گوید شنیدم که امام صادق (ع )

فرمودند: کسى که بگوید لا حول و لا قوة الا

بالله العلى العظیم خداى عزوجل به خاطر آن

هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترین

آنها خفه شدن است .5


 

هزار و یک اثر ذکری شگفت انگیز 

ذکر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم

1. دفع بلا و رفع غم و غصه

امام صادق (ع ) فرمودند: کسى که در هر روز

صد بار بگوید لا حول و لا قوة الا بالله خداوند

هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترین

آنها غم و غصه است 1


2.تأخیر زمان مرگ

امام صادق (ع ) فرمودند: آن کس که هزار بار

بگوید لا حول و لا قوة الا بالله خداى تعالى حج

خانه اش را روزى اش خواهد نمود و اگر مرگش

نزدیک باشد، خدا آن را به تأخیر خواهد انداخت

تا حج را روزى اش ‍ سازد.2


3.ذکر سر بریده امام حسین (ع )

در دمشق شنیده شد که سر مطهر امام

حسین (ع ) مى گوید: لا حول و لا قوة الا

بالله .3

4.گنجى از بهشت

رسول خدا (ص ) فرمود: بسیار «لا حول و لا قوة

الا بالله» بگویید که آن از گنج هاى بهشت

است .4

5.دور شدن هفتاد بلا

راوى مى گوید شنیدم که امام صادق (ع )

فرمودند: کسى که بگوید لا حول و لا قوة الا

بالله العلى العظیم خداى عزوجل به خاطر آن

هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترین

آنها خفه شدن است .5

6.رفع درد و اندوه

از پیغمبر اکرم (ص ) روایت شده است که

فرمودند: سخن لا حول و لا قوة الا بالله العلى

العظیم گنجى از گنجهاى بهشت است و آن

باعث شفا یافتن از نود و نه درد است که

آسانترین آنها اندوه است .6

7.شفاى هفتاد و دو نوع درد

رسول خدا (ص ) فرمود: هر کس که نعمت

هاى فراوان به وى برسد الحمد لله رب العالمین

بسیار بگوید، و آن که تهیدستى به وى فشار

آورد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم زیاد

بگوید که آن گنجى از گنج هاى بهشت است و

شفاى هفتاد و دو نوع درد است که کمترین آنها

اندوه مى باشد.

8.هرگاه اندوهگین شدى

از امام صادق (ع ) روایت شده است که در

سفارشى فرموده اند: اى ، سفیان ! هر گاه

خدا به یکى از شما نعمتى عطا فرمود، بایستد

و خداى عزوجل را ستایش و سپاس گوید،

یعنى بگوید الحمد لله و هر گاه روزى اش برسد،

باید درخواست آمرزش کند، یعنى بگوید استغفر

الله و هر گاه اندوهگین شود، بگوید لا حول و لا

قوة الا بالله العلى العظیم .7

9.داروى نود و نه بیمارى

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که

فرمودند: گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى

العظیم دارویى است که نود و نه بیمارى را

بهبود مى بخشد که آسانترین آنها اندوه است و

معناى این کلمه چنین است هیچ حرکت و

نیرویى جز به سبب و خواست خدا پدید نیامد.8


10.رفع شدن بلایا

از امام صادق (ع ) روایت شده که فرمود: هر

گاه نماز بامداد و مغرب خواندى ، هفت بار بگو:

بسم الله الرحمن الرحیم ، لا حول و لا قوة الا

بالله العلى العظیم زیرا هر که آن را بگوید، به او

نرسد جنون و جذام و برص ، و نه هفتاد نوع از

انواع بلا.9

امام صادق (ع ) نقل است که پیامبر (ص )

فرموده اند: هر کس که فقر به او روى آورد، این

ذکر را زیاد بگوید: لا حول و لا قوة الا بالله .

11.مرتفع شدن انواع بلیات

از امام باقر (ع) روایت شده است که رسول

گرامى خدا (ص) فرمودند: هر کس سه بار

بگوید بسم الله الرحمن الرحیم ، لا حول و لا قوة

الا بالله العلى العظیم خداوند تعالى نود و نه نوع

از انواع بلا را از او دور سازد که آسان ترین آنها

خفگى است. 10

12.درمان بیمارى و ندارى

اسماعیل بن عبدالخالق گوید: مردى از اصحاب

پیامبر (ص) دیر به خدمت ایشان رسید و سپس

نزد آن حضرت آمد.

رسول خدا (ص ) به او فرمود: چه چیزى موجب

دیر کردن تو شد از آمدن نزد ما؟ عرض کرد:

بیمارى و ندارى .

فرمود: آیا به تو دعائى یاد ندهم که خدا به

وسیله آن بیمارى و ندارى را از تو ببرد؟ عرض

کرد: چرا یا رسول الله .

پیامبر (ص ) فرمود: بگو «لا حول و لا قوة الا بالله

العلى العظیم ، توکلت على الحى الذى لا یموت

و الحمد لله الذى لم یتخذ (صاحبة و لا) ولدا و لم

یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من

الذل و کبره تکبیرا.»

گوید: درنگى نکرد که نزد پیغمبر (ص ) بازگشت

و عرض کرد: یا رسول الله خداوند بیمارى و

ندارى را از من برد.11

13.صد بار بعد از نماز صبح

امام رضا (ع ) فرمود: هر کس پس از نماز صبح

صد بار بسم الله الرحمن الرحیم ، لا حول و لا

قوة الا بالله العلى العظیم بگوید، به اسم اعظم

خدا از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیک تر

شده و به راستى که در مدار اسم اعظم قرار

گرفته است. 12

14.هفت بار بعد از نماز صبح و مغرب

از امام صادق (ع ) نقل است که فرمود: دنبال

نماز فجر و نماز مغرب هفت بار بگوید: بسم الله

الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلى

العظیم خداوند عزوجل هفتاد نوع بلا را از او

بگرداند که آسانترین آنها بادهاى بد (چون

استسقاء و غیره ، یا مقصود عفونت اعضاء است

که بوى بد دهد، یا گرفتارى به توفان که موجب

سقوط و هلاکت باشد - از مجلسى و غیره ) و

پیسى و دیوانگى است ، و اگر شقى باشد از

شقاوت به در آید و در سعادتمندان نوشته

شود.13

15.دفع انواع بیماری ها

از امام صادق (ع ) فرمود: چون نماز مغرب و

بامداد بخوانى ، هفت بار بگو: بسم الله الرحمن

الرحیم ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم

زیرا هر کس آن را بگوید، خوره و پیسى و

دیوانگى و هفتاد نوع بلا به او نرسد.14

16.زمزمه امام حسین (ع)

کار جنگ بر امام حسین (ع ) سخت و تنگ شد

و یگانه و تنها ماند، به خیمه هاى فرزندان

پدرش روى آورد، آنها را از ایشان خالى و تهى

دید، سپس به خیمه هاى اصحاب و یارانش

التفات نمود، و نگریست کسى از آنان را ندید،

پس شروع و آغاز نمود بسیار گفتن لا حول و لا

قوة الا بالله العلى العظیم . 15

17.سفارش به این ذکر الهى

یکى از اذکارى که عالمان دین به آن بسیار

اشاره کرده اند، ذکر لا حول و لا قوة الا بالله

العلى العظیم است .

امام باقر (ع ) در معنى این ذکر که به طور

اختصار "حوقله" گفته مى شود فرموده است :

یعنى هیچ توانایى براى ما از اینکه معصیت خدا

را نکنیم جز کمک و امداد الهى نیست و هیچ

نیرویى براى انجام طاعت خدا جز به توفیق او

نداریم .16

18.رفع همّ و غم

ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امام جعفر

صادق (ع ) روایت کرده است ، که هر کس در

هر روز صد مرتبه بگوید: لا حول و لا قوة الا بالله

خداوند تعالى هفتاد نوع بلا را از او دور مى

گرداند که کمترین آنها رفع همّ و غم است و

هرگز پریشانى نمى بیند. 17

19.سفارش على (ع ) به کمیل

على (ع ) خطاب به کمیل بن زیاد مى فرماید:

اى کمیل ! هر روز نام خدا را بر زبان جارى کن ،

بگو: لا حول و لا قوة الا بالله بر خدا توکل کن ،

ما را یاد کن ، نام ما ببر و بر ما درود فرست .

اى کمیل ! به هنگام غذا نام خدایى را که با

اسمش هیچ دردى زیان نرساند و نامش براى

هر بدى و دردى درمان است به زبان آور.

اى کمیل ! به هنگام هر سختى بگو: لا حول و

لا قوة الا بالله تا خدا آن را کفایت کند. و به

هنگام نعمت بگو: الحمد لله تا زیاد شود و چون

روزى ات دیر رسد، استغفار کن تا خدا گشایش

دهد. 18

20.ذکر هنگام بیرون آمدن از خانه

پیامبر گرامى اسلام (ص ) در روایتى درباره آداب

و اذکار بیرون آمدن از خانه چنین فرمودند: کسى

که هنگام خروج از منزل بگوید بسم الله الرحمن

الرحیم دو فرشته مى گویند: هدایت شدى . و

اگر بگوید لا حول و لا قوة الا بالله مى گویند:

حفظ شدى . و اگر بگوید توکلت على الله مى

گویند: بى نیاز شدى .

در این هنگام شیطان مى گوید: چگونه مى

توانم در بنده اى که هدایت شده ، حفظ گردیده

و بى نیاز شده است ، نفوذ کنم. 19

امام رضا (ع ) فرمود: هر کس پس از نماز صبح

صد بار بسم الله الرحمن الرحیم ، لا حول و لا

قوة الا بالله العلى العظیم بگوید، به اسم اعظم

خدا از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیک تر

شده و به راستى که در مدار اسم اعظم قرار

گرفته است

21.خروج از خانه

ابوحمزه مى گوید: چون امام باقر (ع ) از خانه

بیرون مى شد، مى گفت : بسم الله خرجت ، و

على الله توکلت ، و لا حول و لا قوة الا بالله. 20

22.براى رفع فقر

از امام صادق (ع ) نقل است که پیامبر (ص )

فرموده اند: هر کس که فقر به او روى آورد، این

ذکر را زیاد بگوید: لا حول و لا قوة الا بالله. 21

23.ذکر بعد از نماز صبح و مغرب

سید بن طاووس به سند معتبر از حضرت رضا

(ع ) روایت کرده هر که بعد از نماز صبح صد

مرتبه بگوید:" بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و

لا قوة الا بالله العلى العظیم" بداند که این ذکر

به اسم اعظم خدا نزدیک تر است از سیاهى

چشم به سفیدى آن ، و امید زیادى است به

برآورده شدن حاجتش .

و به سندهاى معتبر از امام صادق (ع ) و امام

کاظم (ع ) منقول است که هر کس بعد از نماز

صبح و مغرب ، پیش از آن که سخنى بگوید و

حرکتى کند، هفت مرتبه این دعا را بخواند،

هفتاد نوع بلا از وى دور شود، که کمترین آنها

خوره و پیسى و شر شیطان رجیم است. 22

24.توسل به امام جواد (ع )

براى شفا یافتن هر مریضى دو رکعت نماز

حاجت و توسل به حضرت جواد الائمه (ع)

بخواند و بعد یکصد و چهل و شش مرتبه بگوید:

ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله . اگر در

ساعتى که منسوب به آن حضرت است باشد،

بسیار مفید و ساعت آن را هم از نماز عصر تا دو

ساعت بعد از آن تشخیص ‍ داده اند که مورد

استجابت است. 23

25.ذکر براى رفتن حج

حضرت صادق (ع ) فرمود: هر کس هزار مرتبه

لاحول و لا قوة الا بالله بگوید خداوند حج را روزى

او گرداند و اگر اجل او نزدیک شده باشد خداوند

اجلش را تأخیر اندازد تا حج را به او روزى

فرماید. 24

26.دورى شیطان

شیخ شهید از حضرت رسول اکرم (ص ) نقل

کرده که فرمود: شیطان بر دو قسم است :

شیطان جنى ، که با گفتن لاحول و لا قوة الا

بالله العلى العظیم از شما دور مى شود.

و شیطان انسى ، که آن هم از شما دور مى

شود با فرستادن صلوات بر محمد و آل او: اللهم

صل على محمد و آل محمد.25

27.رفع گرفتارى

در مکارم الاخلاق است که حضرت رسول (ص )

به على (ع ) فرمودند: هر گاه گرفتارى پیدا

کردى ، این دعا را زیاد بخوان :

بسم الله الرحمن الرحیم ، لا حول و لا قوة الا

بالله العلى العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. 26

28.رفع وسوسه شیطان

از حضرت صادق (ع ) نقل شده که فرموده :

براى دفع وسوسه شیطان دست بر سینه خود

بکش و بگو: «بسم الله و بالله محمد رسول الله

و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم ، اللهم

امسح عنى ما احذر.»

سپس دست خود را بر شکم مى کشى و این

ذکر را سه مرتبه تکرار مى کنى که ان شاءالله

برطرف مى شود. 27

29.دفع هفتاد بلا

جمیل گوید، شنیدم که امام صادق (ع ) مى

فرمود: هرکس هفتاد بار بگوید:

ما شاءالله لا حول و لا قوة الا بالله هفتاد نوع بلا

از او بگردد که آسان تر از همه ، خنق و خفه

شدن باشد. گفتم : قربانت ! خنق چیست ؟

فرمود: مقصود این است که دچار دیوانگى نشود

تا خفه گردد. 28

30.درمان دردها

از امام صادق (ع ) نقل شده که فرمود: هر

دردمند دست خود را به موضع درد بگذارد و

بگوید: «بسم الله و بالله و محمد رسول الله

صلى الله علیه و آله و لا حول و لا قوة الا بالله

اللهم امسح عنى ما اجد» ؛ (به نام مقدس ‍

خدا و مقام رسول خدا حضرت محمد (ص )

استعانت و کمک مى جویم چون غیر از قدرت

خدا هیچ قدرتى را موثر نمى دانم ، خدایا دردى

را که در وجودم احساس مى کنم برطرف فرما.)

پس با دست راست موضع درد را سه مرتبه

مسح کند. 29

پایگاه تبیان


1- ثواب الاعمال ، ص 349.

2- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

3- فرهنگ جامع امام حسین ، ص 578.

4- کنز العمال ، ج 1، ص 544.

5- ثواب الاعمال ، ص 349.

6- مستدرک الوسایل ، ج 1، ص 395.

7- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

8- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

9- اصول کافى ، ج 6، ص 195.

10- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

11- اصول کافى ، ج 6، ص 249.

12- سفینة البحار، ج 1، ص 661.

13- اصول کافى ، ج 6، ص 193.

14- اصول کافى ، ص 187.

15- زینب کبرى ، فیض الاسلام ، ص 222،

16- معانى الاخبار، ص 32.

17- مفاتیح الجنان ، ص 1070.

18- تحف العقول ، ص 182.

19- ثواب الاعمال ، ص 349

20- اصول کافى ، ج 6،ص 227.

21- بحارالانوار،ج 5ص 249.

22- امید درماندگان ،ج 2، ص 48 و49.

23- داروخانه معنوى ، ص 48.

24- داروخانه معنوى ، ص 78.

25- امید درماندگان ، ج 2، ص 223و 234.