جسم برزخی
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی

 

علمای قدیم در جاهایی به جسم نامحسوس

برخورد کرده بودند ولی قادر به فهم آن نبودند. 

این ر اهم باز ملاصدرا اثبات کرد و یک مقدارش

را شیخ اشراق و دیگران اثبات کردند و قبل از

همه اینها در روایات اشاره به این مطلب آمده

بود و آن مسئله جسم برزخی است.

جسم برزخی خودش یک حقیقت است. الآن

 

همین جا هر کدام ما که نشسته ایم جسم

برزخی هم داریم ولی اکنون ما با این چشم

دنیایی نمی توانیم ببینیم. ما در یک شرایط

خاصی ممکن است همان جسم برزخی

خودمان را ببینیم در حالی که جدا از جسم

مادی ماست. این افرادی که در اثر عبادت و

ریاضت می توانند بدن مادی خود را خلع کنند و

کنار بیندازند، بعد خودش را با آن جسم

برزخی اش کاملا می بیند، این بدنش را هم

می بیند.

علامه طباطبایی نقل می کردند و در جایی

نوشته اند که استادشان آقای قاضی که مرد

بسیار بزرگواری بوده – البته به ایشان که

شاگردش بوده گفته است، این حرفها را به

هرکس که نمی گویند – گفته بود یک وقتی که

خودم را در حال خلع بدن دیدم این بدنم را نگاه

کردم، در مقابل خودم بودم، دقت کردم دیدم که

یک خال کوچکی اینجا هست. من تا آن وقت

اصلا این خال را ندیده بودم، یعنی در آینه که

نگاه کرده بودم به عمرم متوجه این خال نشده

بودم. در آن حال که خودم را دیم متوجه وجود

چنین خالی – که قدری کمرنگ بوده – در بدن

خودم شدم. منبع:استاد مطهری،  آشنایی با قرآن، ج 9، ص 191