سگ هواشناس
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: سگ هواشناس

سگ هواشناس:

معروف است که خواجه [نصیرالدین طوسی]  

شبی وارد بیابانی شد. و در آنجا نزول اجلال

فرمود. آسیابی در آنجا بود. صاحب آسیاب به

خدمت خواجه عرضه داشت که شما در آسیاب

منزل کنید که گویا امشب باران بیاید. خواجه

اصطرلاب را نگاه کرد و گفت: امشب باران نمی

آید... چون پاسی از شب گذشت، باران سختی

باریدن گرفت. خواجه با همراهان [به درون[

آسیاب رفتند. و از آن شخص سؤال کردند که تو

از کجا دانستی که امشب باران می آید؟

... عرض کرد: هر شب که [سگ] به درون

آسیاب می آید... بر ما معلوم می شود که باران

می آید. و دیشب نیز چنین کرد. خواجه فرمود:

عمر بسیاری گذرانیدیم، آخر به قدر سگی

ادراک به هم نرسانیدیم.