فضایل علی علیه السلام
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: اهل بیت علیهم السلام ،فضایل علی علیه السلام

فضایل علی علیه السلام: 

مردی از ابن عباس پرسید: چه قدر فضایل علی

بن ابی طالب علیه السلام زیاد است! من تصور

می کنم که بالغ بر سه هزار باشد؟ ابن عباس

در پاسخ آن مرد گفت: فضایل علی علیه السلام

به سی هزار نزدیک تر است تا سه هزار، آن

گاه ابن عباس گفت: اگر درختانْ قلم و دریاها

مرکب و انس و جنّ نویسنده و شمارش گر

باشند، نمی توانند فضایل امیرالمؤمنین را

بشمارند.