دعوت به علم وتعقل وتفکر
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،دعوت به علم وتعقل وتفکر ،دکتر هانری کربن

دکتر هانری کربن، اسلام شناس معروف

فرانسوی، سخن جالبی درباره قرآن دارد . وی

می گوید: اگر قرآن خرافی بود و از جانب خداوند

نبود، هرگز جرات نمی کرد که بشر را به علم و

تعقل و تفکر دعوت کند . هیچ اندیشه ای به

اندازه قرآن محمد (ص) انسان را به دانش فرا

نخوانده است تاآن جا که نزدیک به نه صد و

پنجاه بار در قرآن، از علم و عقل و فکر سخن

رفته است .