طریق نزول قرآن
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،طریق نزول قرآن

 قرآن به دو صورت نازل شده است; یک بار در  

بیست و سوم ماه مبارک رمضان، از لوح محفوظ

خداوند به سوی کعبه انزال یافت و یک بار دیگر

به صورت تدریجی و طی بیست و سه سال، از

خداوند به جبرئیل و از جبرئیل به پیامبر اکرم

(ص) تنزیل پیدا کرد . نکته جالب آن که چون

کلمه انزال برای فرود آمدن دفعی و کلمه تنزیل

برای نزول تدریجی استفاده می شود، در سوره

قدر، مصدر انزال مشاهده می شود .