اولین حمله شیطان
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،اولین حمله شیطان

شیطان آدم وهمسرش را وسوسه کرد تا از

شجره ممنوعه بخورند وسپس به نعبیرقرآن

"سواه" آنها آشکارشد سواه به معنای بدی

است بدی های ظاهری اعضایی ا زبدن که

انسان آشکار شدن انها را دوست ندارد وبدی

های درون واز قراین بعدی ایات سوره اعراف

معلوم می شود اینجا هردو آشکار شد .شیطان

خواست انسان وهمسرش را برهنه کند اولین

حمله او به عفت است وجالب اینکه اولین فرمان

خدا به او نیز رعایت عفت است :یابنی آدم

قدانزلنا الیکم لباسا یواری سواتکم وریشا

ای فرزندان ادم برای شما لباسی قرار دادم که

بدی های شمارا بپوشاند وهم مایه زینت شما

باشد .

در این آیه ابتدا تاکید بر پوشش در لباس است

وسپس زینت .