نکته ای در سوره اعراف
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،نکته ای در سوره اعراف

انتخاب واژگان در قرآن آنقدر دقیق ،زیبا وحکمت

آمیز است که جادارد بر مسلمانی خویش

ببالیم ،وسجده شکر بر مسلمانیمان بگذاریم اما

یک نمونه:

وهوالذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمه ...

(اعراف57) در موارد متعددی که سخن از باد

بعنوان مقدمه وبشارت باران آمده کلمه باد به

صورت جمع آمده است (ریاح) وهر جا بصورت

مفرد آمده است بصورت باد عقیم (ریح

عقیم)آمده است اما چرا ؟

علم ثابت کرده که برای بارش باران به دو دسته

باد با بار منفی ومثبت نیازمندیم وطبیعی است

که ریح (مفرد) عقیم ونازا وبی برکت است .

لذا در دعای ائمه وارد شده که :اللهم اجعلها

ریاحا لا ریحا .