سگ در گاه خدا
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: معرفت ،سگ در گاه خدا

سگ در گاه خدا

شیطان سگ درگاه خداست اگر کسی با خدا

آشنا باشد به او عوعو نکند واورا اذیت نکند

سگ در خانه ،اشنایان صاحب خانه را دنبال

نکند شیطان نمیگذارد کسی که اشنایی با

صاحب خانه ندارد وارد خانه شود پس اگر

انسانی با صاحب خانه در ارتباط است میتواند

از او بخواهد که شر سگ خانه اش را از او کم

کند واز صاحب خانه بخواهد که شر پلید را

بخواباند .


از توصیه های مرحوم ایه الله شاه ابادی

منبع چهل حدیث امام(ره)