روز شیطان
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: روز شیطان

عدد 666 در کتاب انجیل  عدد شیطان  دانسته  شده است به

اعتقاد مسیحیان تندرو ششمین سال هر قرن در ششمین ماه

و ششمین روز آن روز شیطان است  که   هر  صد سال یک بار

تکرار می شود  .