عارف و عالم به تعریف شیخ بهایی
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: معرفت ،عارف و عالم به تعریف شیخ بهایی

عارف و عالم به تعریف شیخ بهایی:

 شیخ بهایی در کشکول می گوید : 

عارف کسی است که خدای تعالی او را شاهد صفات و اسماء

و افعال خویش فرماید ، پس معرفت حالتی است که از شهود

پدید آید .

و عالم کسی است که خدای تعالی او را بر صفات و اسماء و

افعال خویش آگاه فرماید لیکن نه بر پایه شهود , بلکه از روی

یقین .