سفیانی
ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: مهدویت ،سفیانی

 

 

آنچه از روایات استخراج گردیده دلالت دارد که سفیانی شخصی است که از وادی که جز سرزمین شام است خروج می کند و او از نسل عتبه بن ابی سفیان می باشد و این مرد ناپاک قبل از آنکه خروج کند اظهار زهد و بی اعتنایی به دنیا می کند و لباس کهنه و خشن می پوشد و به نان جو و نمک قناعت می ورزد و با بذل اموال دلهای جهال و اراذل را به خود متمایل می سازد و پس از آن ادعای حکومت و فرمانروایی می کند و عده ای جهال و اشخاص نادان سر بر خط فرمان او می نهند و می گویند :
او بهترین مردم روی زمین است .
البته اول کسی که با سفیانی جنگ می کند قحطانی خواهد بود و این قحطانی از بلاد یمن خروج خواهد کرد و لکن قحطانی در جنگ با سفیانی از معرکه جنگ فرار می کند و به یمن مراجعت می نماید.
در یمن نیز یمانی همزمان با سفیانی خروج کرده است سپس قحطانی پس از فرار از معرکه جنگ با سفیانی به یمن باز می گردد و در آنجا به دست یمانی (صاحب پرچم سفید) کشته می شود.
ثسفیانی در چه ماه از ماههای سال قیام می کند
خروج و قیام سفیانی در ماه رجب می باشد.
در کتاب « کمال الدین » از امام صادق (ع ) نقل شده که آن حضرت فرمود که :
«
خروج سفیانی از جمله امور محتومه است . یعنی : از قضای الهی گذشته تغییر و تبدیل را بر آنها راه نیست و خروجش در ماه رجب واقع خواهد شد » .
کمال الدین ج 2 ـ ص 650 ح 5