ذکر هنگام خواب
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خواص اذکار ،ذکر هنگام خواب

 محدّث فیض در (خلاصة الاذکار) نقل کرده از

حضرت زهرا علیهاالسّلام روایت است کـه

حـضرت رَسُول صلى اللّه علیه وآله وسلّم بر من

وارد شد در وقتى که رختخواب خود را پـهـن

کـرده بـودم ومـى خواستم بخوابم ، فرمود: اى

فاطمه ! مخواب مگر بعد از آنکه چهار عمل به

جا آورى : ختم قرآن کنى ، وپیغمبران را

شفیعان خود گردانى ، ومؤ منین را از خـود

خـشـنـود گـردانـى ، وحـج وعـمـره بـکـنـى .

ایـن را فـرمـود وداخـل نـمـاز شـد، مـن تـوقـف

کـردم تـا نـمـاز خـود را تـمـام کـرد، گـفـتـم : یـا

رسـول اللّه صـلى اللّه علیه وآله وسلّم ! امر

فرمودى به چهار چیزى که من قدرت ندارم در

این وقت آنها را به جا آورم ؛ آن حضرت تبسّم

کرد وفرمود: هرگاه بخوانى قُلْ هُوَ اللّهُ را سـه

مـرتـبـه ، پـس گـویـا خـتـم قـرآن کـردى وهـرگـاه

صـلوات بفرستى بر من وبر پیغمبران پیش از

من ، ما شفیعان توخواهیم بود در روز قیامت

وهرگاه استغفار کنى از براى مـؤ مـنـین ، پس

تمامى ایشان از توخشنود شوند، وهرگاه

بگوئى سبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَلا اِلهَ اِلااللّهُ

وَاللّهُ اَکْبَرُ پس گویا حج وعمره کرده اى .

 

 

 نقل از منتهی الامال جلد 1