اثر (تسبیحات ) حضرت زهرا علیهاالسّلام
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خواص اذکار ،اثر (تسبیحات ) حضرت زهرا علیهاالسّلام

اثر (تسبیحات ) حضرت زهرا علیهاالسّلام:

از جمله برکاتى که از آن حضرت به ما رسـیـده

 (تـسـبـیـح ) معروف آن حضرت است که احادیث

در فضیلت آن بسیار است وکافى است آنکه هر

که مداومت کند به آن ، شقى وبدعاقبت نمى

شود، و خواندن آن بعد از هـر نـمـازى بـهـتـر

است نزد حضرت صادق علیه السّلام از هزار

رکعت نمازگزاردن در هر روزى ، وکـیـفـیـت آن

عَلَى الاَْشْهَر سى وچهار مرتبه اللّهُ اَکْبَرُ وسى

وسه مـرتـبـه اَلْحـَمـْدُللّه وسـى وسه مرتبه

سُبْحانَ اللّه است که مجموع صد مى شود.


نقل از منتهی الامال جلد 1 نوشته شیخ عباس قمی