ابتلای ایوب علیه السلام
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: معرفت ،ابتلای ایوب

ابتلای ایوب علیه السلام:


 ایوب علیه السلام فرزندان او بالکلیه برطرف

شدند[مردند]، میان او و خدا حجابى به هم

نرسید. و 

خانه او خراب شد و اموال او همه برطرف شد،

میان او و خدا حجابى به هم نرسید. و بلا بر

بدن او گماشتند تا کرم جمیع بدن او را بخورد

میان او و حق حجاب نشد. قوم او با آواز بلند

مى گفتند که : اگر او دوست خدا بودى چنین

بلایى متوجه او نشدى . تا وقتى که کرم به دل

مبارکش رسید، مناجات کرد: خداوندا، مرا با بدن

کار نیست ، از آن مى ترسم که چون کرم به

دل من رسد حجابى شود میان من و تو،

خداوندا، نوعى بکن که میان من و تو حجابى به

هم نرسد، مرا مطلب بى حجابى است نه چیز

دیگر. آن گه فضل پروردگار خود در رسید، بدن او

صحیح و سالم شد. چون از خود گذشت و به

حق پیوست پیر بود جوان شد، و فرزندان او که

در زیر خاک انبوه مانده بودند حق تعالى همگى

را حیات کرامت فرمود.

 

بحر المعارف جلد اول
مؤلف : عالم ربانى و عارف صمدانى مولى عبدالصمد همدانى