گوشه ای از فضیلت سور ه قارعه
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،گوشه ای از فضیلت سور ه قارعه

 

1-امام باقر ( ع ) فرمودند : هر کس سوره قارعه

را بسیار بخواند خداوند بزرگ وی را در دنیا از

فتنه دجال و پذیرفتن دعوت او و در قیامت از گنه

و کثافات دوزخ یا حرارت آن ایمن دارد .

 

2- در حدیث ابی بن کعب است که هرکس

سوره قارعه را بخواند خداوند پرونده او را در روز

قیامت به سبب آن سنگین نماید.

 

_ به جهت برآمدن هر مطلبی مهمی 180 بار

سوره القارعه را بخواند مجرب است ( بسیار ) و

اگر معیشت بر او تنگ باشد بنویسد و این سوره

را با خود دارد روزی او وسیع گردد . انشاء الله

( بسیار مجرب است )

_ جهت بر آمدن هر مطلب مهمی این سوره را بنویسد و با خود دارد