قرآن برتر است یا تورات؟
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،قرآن برتر است یا تورات

قرآن برتر است یا تورات؟

روایت شده که از پیامبر (ص) پرسیدند: قرآن

برتر است یا تورات؟ فرمودند: در قرآن آیه ای

است که از تمام کتابهایی که خداوند بر

پیامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است

و آن آیه الکرسی است.