عکس العمل شیطان هنگام نزول آیه الکرسی
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،عکس العمل شیطان هنگام نزول آیه الکرسی

عکس العمل شیطان هنگام نزول آیه الکرسی:

امام محمد باقر از امیر المومنین (ع) روایت

فرموده: هنگامی که آیت الکرسی نازل شد

رسول خدا (ص) فرمود آیه الکرسی آیه ای

است که از گنج عرش نازل شده و زمانی که

این آیه نازل گشت هر بتی که در جهان بود با

صورت به زمین خورد.

در این زمان ابلیس ترسید و به قومش

گفت :"امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده

است باشید تا من عالم را بگردم و خبر بیاورم.

ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید

مردی را دید و از او سوال کرد: " دیشب چه

حادثه ای اتفاق افتاد"

مرد گفت "رسول خدا فرمود:" آیه ای از گنج

های عرش نازل شد که بت های جهان به خاطر

آن آیه همگی با صورت به زمین خوردند. ابلیس

بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه

را به آن ها خبر داد.