گوشه ای از فضیلت و خواص سوره یس
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نکات قرآنی ،گوشه ای از فضیلت و خواص سوره یس

گوشه ای از فضیلت و خواص سوره یس:

 

از رسول گرامی اسلام روایت شده قرائت کننده

این سوره نزد خداوند شریف خوانده می شود و

این سوره برای قاری خود شفاعت می کند.

در روایتی دیگر از ایشان آمده: سوره «یس» در

تورات «معمّه: شامل شونده» نام دارد چون خیر

دنیا و آخرت را شامل حال قرائت کننده خود می

کند و بلاهای دنیا و سختی های آخرت را از او

دور می کند. 

و نیز «قاضیه: دفع کننده برآورنده» نامیده می

شود چون از قاری خود، هر بدی را دفع کرده و

همه حاجت های او را روا می کند و قرائت آن

سوره پاداشی برابر بیست حج دارد. و گوش

سپردن به صدای قرائت آن، معادل با ثواب هزار

دینار انفاق در راه خداست.1


ایشان همچنین فرمودند: هر کس سوره «یس»

را برای رضای خدا بخواند خداوند او را خواهد

بخشید و اجری همانند 12 ختم قرآن به او

خواهد داد و اگر برای مریض در شرف مرگی

خوانده شود، به تعداد حروف این سوره 10

فرشته نزد او به صف شده و برای او استغفار

کرده و شاهد قبض روحش بوده و جنازه اش را

تشییع می کنند و بر او نماز گزارده و شاهد

دفنش هستند. 2

از ابی بصیر روایت شده که حضرت صادق علیه

السلام فرمودند: براستی برای هر چیزی قلبی

است و قلب قرآن سوره یاسین است هر کس

آن را قبل از خواب یا در روز، قبل از آنکه شام

شود بخواند در آن روز از محفوظین و بهره مندان

باشد تا آنکه شام کند و هر کس در شب قبل از

خواب آن را تلاوت کند خداوند بر وی 1000

فرشته بگمارد تا او را از شر بدی و هر شیطان

رانده شده و هر آسیب حفظ کنند و هر گاه در

همان روز بمیرد خداوند او را وارد بهشت گرداند

و 30 هزار فرشته هنگام غسلش گرد آیند و

برای او طلب آمرزش کنند و با استغفار او را

مشایعت و بدرقه نمایند تا کنار قبر...

از جابر جعفی روایت شده که امام باقر علیه

السلام فرمودند: هر کس سوره یاسین را در

عمر خود یک بار بخواند خداوند به شماره تمام

آفریده هایش در این جهان و آن جهان و آنچه در

آسمان است به عدد هر یک 2000 حسنه در

نامه عملش ثبت فرماید و به همین مقدار از

گناهان او محو سازد و دچار تنگدستی و زیان و

بدهکاری و خانه خرابی نشود و بدبختی و

دیوانگی نبیند و مبتلا به جذام و وسواس و

دودلی و بیماری های مضر نگردد و خداوند

سختی و دشواری مرگ را بر او آسان کند و

خود متصدی و مباشر قبض روح او باشد و از

جمله کسانی خواهد بود که خداوند فراخی

زندگی او را به عهده گرفته و ضامن خوشحالی

او هنگام مرگ گردیده و خشنودیش را آخرت

تضمین کرده و همه فرشتگان آسمان و زمین را

خطاب فرموده که من از بنده راضی هستم پس

برای او آمرزش بطلبید.3


(1) مجمع البیان،ج8، ص254

(2) مجمع البیان، ج8، ص 254.

(3) درمان با قرآن، صص82-79

منبع راسخون