بزرگ
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: روایات ،بزرگ برای اهل آسمان

امام حقایق صادق (علیه السلام ) فرمودند:


من تعلم العلم و عمل به و علم الله دعى فى

ملکوت السموات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله

و علم لله .

 

کسى که دانش آموزد و بدان عمل کند و براى

خدا به دیگران بیاموزد در ملکوت آسمان ها

بزرگ خوانده مى شود و گفته مى شود که

براى خدا دانش فرا گرفت و براى خدا به آن

عمل کرد و براى خدا به دیگران آموخت .


کافى ج 1 ص 27