حجاب اعظم
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: معرفت

مهمترین حجاب انسان که مانع اصلی لقای الله است :

به یقین حجابی بدتر از حجاب خود خواهی ،خود

برتر بینی ،و خود محوری نداریم ،به تعبیر

 بعضی از بزرگان اخلاق ،انانیت بزرگترین مانع

 سالکان راه خداست ،وطریق نیل به لقاالله  

ریشه کن ساختن انانیت می باشد ،ولی این

 کار ،کار آسانی نسیت، چرا که به یک معنی

جدا شدن از خویشتن است !

تو خود حجاب خودی ،حافظ از میان بر خیز !ولی این امر میسر میشود با ممارست هاوخود

سازی ها واستمداد حق وتوسل به ذیل عنایت

اولیاالله، آری ،آری تا علف هرزه های محبت

وعشق به

غیر خدا از دل کنده نشود نهال محبت وعشق او

رشد ونمو نخواهد کرد!

در حالات یکی از اولیا الله نقل کرده اند که در

دوران جوانی در زمره ی

پهلوانان قهرمان بود ،روزی پیشنهاد کردند که

این پهلوان با پهلوان معروف

وقدیمی و پر آوازه ی سلطان مسابقه کشتی

دهد.

هنگامی که میدان مسابقه با حضور مردم

وصاحبان مقام آماده شد و دو مرد یل وقهرمان ،

آماده ی کشتی گرفتن شدند، زنی که بعدا

معلوم شد مادر پهلوان قدیمی است ،کنار

پهلوان جوان آمد و چیزی در گوش او گفت و

رفت ،گفت :ای جوان قراین نشان میدهد که تو

پیروزواهی شد، ولی راضی نشو بعد از یک عمر

آبروی ما برود ونان ما بریده شود.


پهلوان جوان درکشاکش سخت انانیت ،وپشت

پا زدن به نام وآوازه ومزایای فراوان گرفتار شد

وسرانجام تصمیم خود راگرفت ودر یک لحظه ی

حساس مسابقه کوتاه آمد تا حریف پشت او را

به خاک برساند ودر نظرها خوار نشود!

اکنون از خود او بشنوید ،میگوید:

در ان لحظه که پشتم به خار رسید ناگهان دیدم

حجاب ها از پیش چشمم کنار رفت،و تجلیات

حق در قلبم نمایان گشت ،وآنچه باید با چشم

دل ببینم دیدم .

آری با شکستن این بت ،آثار توحید نمایان

میشود .

برگرفته از کتاب نیم قرن خدمت به مکتب اهل بیت

زندگی نامه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی