جزیره خضراء واقعیت یا دروغ:
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: مهدویت

 

 

جزیره خضراء نام منطقه ای است در افریقای کنونی

ریشه اعتقاد به محل سکونت حضرت مهدی(عج) و

فرزندانش در این جزیره بر  به می گردد به یک

واقعه تاریخی در گذشته بدین صورت که درگوشه ای

از سر زمینهای اسلامی شخصی که ادعا می کرده

مهدی موعود است قیام میکند وبعد از شکست به

جزیره خضراء عقب نشینی کرده وآنجا را مقر

حکومت خود می سازد و  هر   کدام  از  فرزندانش 

 را حاکم منطقه ای از جزیره خضراء می کند.

سالها بعد فردی گذرش یه جزیره خضراء می افتد

واوضاع را اینگونه می بیند.ودر بازگشت از آنجا

ونقل  آنچه  دیده داستان   جزیره خضراء متولد می

گردد.